اخبار کنگره


اطلاعیه شماره 11 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

اطلاعیه شماره 11 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

ثبت امتیاز بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران در سامانه آموزش مداوم و ثبت امتیاز کارگاه های مرتبط

مشاهده متن خبر

اطلاعیه شماره 10 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

اطلاعیه شماره 10 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

مبلغ قید شده جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم کشور

مشاهده متن خبر

اطلاعیه شماره 9 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

اطلاعیه شماره 9 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

مشاهده متن خبر

اطلاعیه شماره 8 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

اطلاعیه شماره 8 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

برنامه بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

مشاهده متن خبر


اطلاعیه شماره 6 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

اطلاعیه شماره 6 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

پوستر های بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

مشاهده متن خبر


اطلاعیه شماره 4 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

اطلاعیه شماره 4 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

پوستر بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران در سامانه قرار داده شد

مشاهده متن خبر

اطلاعیه شماره 3 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

اطلاعیه شماره 3 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

پیش ثبت نام دریافت غرفه نمایشگاهی جهت کنگره

مشاهده متن خبر

اطلاعیه شماره 2 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

اطلاعیه شماره 2 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

زمان مناسب جهت ثبت نام در کنگره جهت اخذ امتیاز

مشاهده متن خبر


مهلت ارسال خلاصه مقالات به بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

مهلت ارسال خلاصه مقالات به بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

مهلت ارسال خلاصه مقالات به بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران صرفا تا سی ام آبان ماه 1395

مشاهده متن خبر