اطلاعیه شماره 6 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران


اطلاعیه شماره 6 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

.


لیست پوسترهای پذیرفته شده در بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

(جهت دریافت لیست پوسترهای پذیرفته شده کلیک فرمایید)


جدول زمانبندی ارائه پوستر

( جهت دریافت جدول زمانبندی کلیک فرمایید )


راهنمای تهیه پوستر جهت بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

(جهت دریافت راهنما کلیک فرمایید)