اطلاعیه شماره 3 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران


اطلاعیه شماره 3 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

از افراد، شرکت ها ، کلینیک ها و موسساتی که تمایل به اخذ غرفه در بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران دارند ، دعوت می شود: فرم مربوط "پیش ثبت نام غرفه " را در سامانه http://www.otre.ir تکمیل بفرمایند با توجه به محدود بودن فضا ، بدیهی است اولویت با افرادی است که فرم را زود تر تکمیل کرده باشند