مهلت ارسال خلاصه مقالات به بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران


مهلت ارسال خلاصه مقالات به بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

مهلت ارسال خلاصه مقالات به بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران صرفا تا سی ام آبان ماه 1395 می باشد . افرادی که در سالهای گذشته در این سامانه ثبت نام کرده اند صرفا با ورود به سامانه اقدام به ارسال چکیده مقاله خود نمایند . شایان ذکر است که ثبت نام در کنگره بیست و یکم و کارگاهه ها نیز از طریق همین سامانه انجام می پذیرد