تقویم اجرایی کنگره بیست و سومین کنگره کاردرمانی ایران


تقویم کنگره

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان
ارسال خلاصه مقاله
برگزاری کنگره
ثبت نام در کنگره 1397/7/26 1397/7/26
ثبت نام در کارگاه

کنداکتور اجرایی کنگره